15. - 22. září 2013

Týden modliteb za kurzy Alfa a iniciativu "Zveme Česko na večeři"V týdnu od 23.9. společně v České republice zahájíme až 200 běhů kurzů Alfa. Při té příležitosti se chceme soustředěně modlit za právě probíhající propagaci Alfy v médiích, zvaní hostů na kurzy a také za to, aby mnozí díky Alfě mohli poznat Ježíše Krista. Prosíme, pojďme se modlit společně!