Přihřejme si polívčičku





Od 29. září poběží v Čerčanech kurzy Alfa. Pojďme se připojit, pozvěme své hledající přátele a vytvořme v rámci Alfy pro dospělé diskuzní skupinku pro mládež.