ekumenická bohoslužba

Přijďte na ekumenickou bohoslužbu, která se bude konat v pátek 18.ledna v 18. hodin v hospici v Čerčanech. kde se chceme společně přimlouvat za své bratry a sestry v Kristu i za sebe navzájem,aby se na našich životech naplnilo Ježíšovo přání …..Aby všichni jedno byli jako ty ,Otče, ve mně a já v tobě ………(Jan 17,20).  Tento den je letos prvním dnem "Týdne modliteb za jednotu křesťanů".