týden modliteb za mládež 10.-17.dubna

Sekce pro mládež ČBK připravila podobně jako v loňském roce brožuru „Týden modliteb za mládež".

Obracíme se na vás s prosbou, abychom společně v celé české a moravské církevní provincii jeden týden věnovali modlitbě za mládež.

Cíle tohoto týdne jsou tři:
- doprovázení aktivit mládeže a aktivit pro mládež společnou modlitbou, protože „bez Božího požehnání, marné lidské namáhání",
- má pomoci mladým lidem uvědomit si, že jsou živou součástí živého společenství církve.,
- naše farní společenství mohou v tomto týdnu více vnímat krásu i náročnost tohoto životního období, mohou se zamýšlet jaké je opravdu místo mladých lidí a jak je možno je konkrétně podpořit.