Víkendovka v Sedlčanech na téma „vztahy“

Hlaste se na mial mlídeže (mladez.jinak@gmail.com)


Příjezd účastníků v pátek od 18 do 19 hodin, poté zahájení programu. V neděli končíme ekumenickou bohoslužbou, která začíná v deset. S sebou budete pottřebovat přibližně 200 Kč.