...a je tu zase mládež!!

Máme opět září, tudíž se navrací i pravidelné setkávání mládeže v neděli a ve čtvrtek. Kdy a kde zjistíte v kalendáři, kde můžete najít i více plánovaných akcí. Přejeme pokojný návrat z letních dnů do pracovího období, kéž se vám nestane stereotypem ;-).