Antoine de Saint Exupéry - Modlitba


Neprosím o zázrak, Pane, nýbrž o sílu pro všední den.
Nauč mě umění malých kroků.

Učiň mne důvtipným a vynalézavým, učiň mne jistým, abych si uměl správně rozdělit čas.
Daruj mi jemný postřeh, abych pochopil, co je prvořadé a co je druhořadé.
Prosím o sílu pro kázeň a míru, abych životem jen neproklouzával,
ale abych si běh dne rozumně rozdělil, abych si všímal záblesku světla a výšin
a abych si alespoň tu a tam našel čas pro prožitek umění.

Dej mi poznat, že blouznění, ať o minulosti nebo budoucnosti, nepomáhá dál.
Pomoz mi, abych to nejlepší činil co nejlépe a nynější chvíli poznal jako nejdůležitější.

Ochraň mne před naivní vírou, že v životě musí jít všechno hladce.
Daruj mi střízlivé poznání, že těžkosti, porážky, neúspěchy a zvraty
jsou samozřejmým doplňkem života, kterým žijeme a zrajeme.

Připomeň mi, že srdce často stávkuje proti rozumu.
Pošli mi v pravou chvíli někoho, kdo má odvahu říci mi pravdu v lásce. Dej mi denní chléb pro tělo a duši, projev tvé lásky, přátelskou ozvěnu a alespoň občas prožitek, že mě někdo potřebuje.
Vím, že se mnohé problémy vyřeší tím, že nedělám nic, dej mi, abych uměl čekat.

Chtěl bych také tebe a jiné nechat mluvit. Nejdůležitější věci si člověk neříká sám sobě, jsou mu řečeny. Víš, jak velice potřebujeme přátelství.
Dej, abych této nejkrásnější, nejriskantnější a nejjemnější věci života dorostl. Propůjč mi nutné vnuknutí, abych ve správném okamžiku odevzdal
balíček dobra se slovy, nebo bez nich, na správném místě.

Ochraňuj mne před strachem, že bych mohl zmeškat život.
Nedávej mi, co si přeji, ale co potřebuji.
Nauč mne umění malých kroků.