Biřmování v sobotu 28.11.

Jen malé připomenutí pro ty z vás, kdo zapomněli, nebo je minula zvací záplava sms zpráv či osobních pozvání: Od 11.00 zítra v zimní kapli Husova sboru proběhne svátost biřmování našeho milého skvělého bratra Jindry Cestra. U toho nesmíte chybět...