Přednáška o Noemově Arše

Jednu dobu svět opravdu věřil, že Ježíš Kristus byl jen mýtus, příběh, který se nikdy nestal (za komunistů se to i učilo ve školách). Taky se říkalo, že stvoření Světa je nesmysl a že vrchol stupidity je myslet si, že Noe nasoukal tolik zvířat do lodi a odplul někam do pryč, když přišla potopa. O existenci Ježíše Krista už nikdo alespoń trochu soudný nepochybuje, kreacionismus si už taky vydupal svoje místo mezi teoriemi "jak to všechno začalo" a co ten Noe? Pokud přijdete 31. ledna od 15:00 do Hospicu v Čerčanech, uslyšíte přednášku Milana Latky, při které se dozvíte něco, co vás asi překvapí..
Jukněte se třeba sem.